top of page

Diensten

Geologisch rapport
Boorgatmetingen + seismiek verbeteren (SeismoLog PRO)
Exploratieboring begeleiden

Overheden en warmtebedrijven willen zekerheid over de aanwezigheid van voldoende dikke en productieve zandpakketten voor het onttrekken van warm water van minimaal 70 °C.

In de voorexploratiefase (fase 1) worden voor minimaal één referentieboring de boorgatmetingen snelheid ("sonic") en dichtheid ("density") opgewaardeerd van oppervlak tot einddiepte, de SeismoLog PRO aanpak.

 

Daarmee kan een goede inpassing van de boringsgegevens met de seismiek worden gemaakt alsook met gravimetrie en magnetisme een robuust 3D geologisch model inclusief breuken worden gemaakt.

Optimale boorlocaties, schattingen van de productie en seismische risico's completeren de geologische voorstudie.  

  

De sleutel tot het inpassen van de boorgegevens met de seismiek ligt in een accuraat snelheids- en dichtheidsprofiel van oppervlak tot einddiepte. De aardolie- en aardgassector heeft Nederland een schat aan boorgatmeetgegevens gegeven, waarbij helaas vaak de ondiepe helft ontbreekt.

Met SeismoLog PRO restaureren we zowel het snelheids- als het dichtheidsprofiel aan de hand van controleschoten  ("checkshots"),  radioactiviteitsmetingen ("GR" oftewel "gamma ray") en boormonsterbeschrijvingen.

Vaak verbeteren we ook de 2D seismische lijnen, opgenomen in de vorige eeuw.

 

De inpassing van de boringsgegevens ("seismic-to-well match") alsook het interpreteren van de landelijk uitgevoerde gravimetrie en magnetisme kan hiermee op een robuuste wijze worden uitgevoerd.

Voorafgaand aan de exploratieboring adviseren wij altijd om in detail de beste plekken in de diepe watervoerende lagen te karteren m.b.v. stratigrafische inversie en verbeterde boorgatmetingen (SeismoLog PRO).

Vervolgens stellen we een hoogwaardig meetprogramma op met o.a. controleschoten ("checkshots") en productietests.

 

Dit completeert de hoogwaardige geologische en geofysische begeleiding van de kapitaalintensieve geothermische boringen.

Nieuw Energeophy logo (8 jan 2023).PNG
bottom of page