top of page

Drs. Vincent van Hoegaerden MSc.

(35 jaar ervaring met aardwarmte-, aardolie- en aardgasprojecten wereldwijd)

Persoonlijk

Ontdekken, kwaliteit nastreven en elkaar helpen

 

Mijn primaire drijfveer is om nieuwe zaken en inzichten te vinden en zo de wereld om ons heen beter te begrijpen en samen een goed leven te leiden: savoir vivre.

 

De aardolie- en aardgassector heeft me veel gebracht door het werken aan uitdagende ondergrondprojecten, het leren van slimme mensen van over de hele wereld en de waarde te zien van het kunnen uitvoeren van grote, kapitaalkrachtige energieprojecten.

 

In 2007 heb ik het concept van het warmtekapitalisme ontwikkeld, als robuuste opvolger van het huidige fossiele-energiekapitalisme. Dit concept is met diverse sleutelpersonen bij de overheid en bedrijven gedeeld. Op LinkedIn deel ik regelmatig bijdrageseries om mensen de geneugdes van het warmtekapitalisme helder te maken alsook hoe mensen deelgenoot kunnen worden van de warmtetransitie.

 

Sinds 2018 ben ik ook Natuurkundedocent en geef ik Natuurkundeles aan 4'de, 5'de en 6'de klassen HAVO en VWO op het Pvo in Utrecht. Samen met en van leerlingen leren is iets dat me energie geeft. Daarnaast laat ik de leerlingen kennismaken met de hernieuwbare warmte-economie, de robuuste opvolger van de huidige fossiele-energie-economie.  

Ervaren geofysicus, petrofysicus en reservoiringenieur

 

Na eerst 7 jaar experimentele Natuurkunde oude stijl te hebben gestudeerd, werk ik inmiddels 35 jaar in de energiesector.

 

De eerste 11 jaar heb ik de noodzakelijke ervaring opgedaan als geofysicus, petrofysicus en reservoiringenieur bij Shell in Nederland en Duitsland.

In de daarop volgende 13 jaar, van 1999 t/m 2012, heb ik de ommezwaai gemaakt naar hernieuwbare warmte, te weten warmte-koudeopslag (WKO) en warmtenetten. Dat heb ik mogen doen bij TNO, Ecofys, Nutsbedrijf Regio Eindhoven (nu Enexis) en Joulz.

 

Van 2012 t/m 2015 ben ik kort nog werkzaam geweest in de aardolie- en aardgassector, bij CGG (Noorwegen) en RPS Energy (Engeland).

 

Vanaf 2017 is mijn focus volledig op aardwarmte oftewel geothermie. Daarbij onderscheid ik me van de bestaande adviesbureaus door het toepassen van hoogwaardige technieken als SeismoLog PRO (van oppervlak tot einddiepte verbeteren van de snelheids- en dichtheids-boorgatmetingen) en gravimetrie en magnetisme. Zo kan ook in de zogenaamde "witte vlekken"-gebieden zonder 3D seismiek geothermie robuust worden bedreven.

SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) heeft onze aanpak voor de Oss exploratievergunning als voorbeeld voor de sector genoemd.

  

Nieuw Energeophy logo (8 jan 2023).PNG
bottom of page